Samuel Johannes Cornelis Dunlop. Zijn leven beschreven in enkele verhalen. Deel 2.

Over de jaren 1930 tot juli 1941, zijn huwelijk met Auk Reindersma.

Op 29-04 1930 zijn Eddy en Sam en hun oom Bram, jongste broer van hun vader,
aanwezig bij de begrafenis van Mej. A.Ch.H. de Vries. Anna Charlotte Henriette de Vries is een tante van Sam en Eddy. Zij is een dochter van de jongste zus van hun grootvader, die óók Anna Charlotte Henriette heet. Haar moeder is getrouwd met Anthony Johan Philip Adrianus de Vries en die is kolonel. Anna is geboren in 1894 en is dus ten tijde van haar overlijden pas 36 jaar.

In het stukje dat over haar begrafenis in de krant Het Vaderland staat staan een paar zaken die mij best intrigeren

Natuurlijk heb ik het een en ander opgezocht over Mej. Anna de Vries. Zij was lerares koken en voedingsleer en heeft eerst lesgegeven aan de Vrouwenarbeidsschool in Rotterdam en daarna aan de ’s Gravenhaagsche vakschool voor meisjes.

In die eerste hoedanigheid heeft zij samen met een ander een kookboek samengesteld.

Er zijn heel wat belangrijke mensen aanwezig bij de begrafenis. Óók natuurlijk kolonel A.J.Th. de Vries, maar dat is dan ook haar vader. Mej. Anna de Vries, zo blijkt uit het stukje was een zeer graag gezien mens en zij wordt geroemd om alles wat zij voor de ‘Vrouwenarbeid’ heeft gedaan. De eerste spreker, de voorzitter van het bestuur van de vakschool, eindigt zijn toespraak met een eerbiedigen groet aan de trouwe medewerkster van het nijverheidsonderwijs, die velen tot voorbeeld is geweest. Dan komt de tweede spreekster, Marie Dunlop uit Amsterdam die haar lieve vriendin en reisgenote hartelijk dankt voor alle vriendschap en gezelligheid. Voor zover ik het heb kunnen uitzoeken lijkt Marie Dunlop mij een dochter van Gerard Coenraad Bernard Dunlop, de jongste broer van Sams Grootvader Eduard Willem Dunlop. Zij is dus ook een tante van Eddy en Sam en een nichtje van Anna. Zij is op dat moment 40 jaar. Eddy en Sam zijn 24 en 22 jaar oud.
Het krantenartikel eindigt met nog een intrigerende spreker. Dat is een collega van Anna die spreekt bij verhindering van haar die Anna de Vries het beste kende en graag haar goede en lieve eigenschappen naar voren had gebracht. Wij zullen helaas niet weten wie dat was, maar het is duidelijk, Anna de Vries had een warme vriendschap met haar nichtje Marie en zij had ook nog een hele goede en intieme vriendin, die helaas niet op de begrafenis kon zijn. Dat doet mijn hart goed!

Het is mijn plan om over Marie Dunlop, voluit Marie Bernardine Dunlop in de toekomst een blog schrijven.

In 1928 doet Sam eindexamen van de H.B.S. van het Kennemer lyceum in Overveen. In datzelfde jaar doet zijn broer eindexamen aan de Handelsschool in Amsterdam.

In de loop van 1930 begint Sam met zijn studie medicijnen in Leiden. Zoals al eerder gezegd zal ik over zijn universiteitsavonturen en vorderingen in een ander blog schrijven.

Als hij in Leiden studeert heeft hij daar een Leids adres. Maar ook in Bloemendaal is hij nog vaak te vinden. Van 1931 tot en met 1936 loopt Sam met de Vierdaagse van Nijmegen mee. Hij doet dat vanuit de studentenverening L.S.C (Leids Studenten Corps) met het onderdeel Pro Patria, dat is de Studentenweerbaarheid. Bij het blog over zijn studie in Leiden kom ik daar op terug maar hier alvast een foto:

Op de foto in het midden vooraan is Sam Dunlop. Bij een aantal van de vierdaagse marsen was hij tamboer.

Honden in Sams leven.

In het Haarlems dagblad van 15 december 1931 staat de volgende advertentie:


Met Grumpy gaat Sams vader naar hondententoonstellingen. Gelukkig wordt de hond teruggevonden, want in september zijn deze twee foto’s in diverse kranten te vinden:

Is de familie Dunlop zelf haar hond dus een keer kwijt geweest, ze vinden ook wel eens wat… een postduif, volgens het volgende krantenbericht in het Bloemendaals weekblad van 5 mei 1933:

En ook op een Brusselse hondententoonstelling verovert één van de honden van Sams vader een prijs zoals te lezen is in het Algemeen handelsblad van 22 mei

De prijshond op deze tentoonstelling heet Hefty Hilaryson en helaas is hier geen foto van te vinden.

Honden speelden later bij zijn eigen gezin ook altijd een rol. Veelal waren dat teckels. In de tijd dat ik samen met mijn vader Sam deel uitmaakte van het gezin waren dat Erna, Dino en Walter. Ook al eerder, toen Sam en Auk net getrouwd waren en nog in Leiden woonden was er een hond, een soort herder met de naam Molly.

  • Erna
  • Walter

Eind mei 1933 vertrekt Sams vader weer eens voor een inspectiereis naar Nederlands Indië. Hij gaat alleen, Sams moeder blijft thuis. Hierover is dit krantenartikeltje te vinden in het Bataviaasch Nieuwsblad:

September 1933 behaalt Eddy, Sams oudste broer op Schiphol zijn vliegbrevet.
Sam, misschien geïnspireerd door zijn oudste broer wordt in Leiden voorzitter van de Leidse studenten aero-club en neemt dus ook sportvlieglessen:

Juli 1934 overlijdt in Huize P.W. Janssen in Lochem Gerardina Henrica Schlutow.

Gerardina Henrica is een zus van Sams moeder en dus een tante van Sam. Deze zus was ten tijde van de geboorte van Helena Carolina Buurman van Vreeden, Sams moeder, een soort gouvernante van die kinderen. Huize P.W. Janssen is  een huis van de stichting ‘Pro senectute’. Dit is een stichting die in 1922 is opgericht.
Op de website van deze stichting is te lezen wat de beweegredenen waren om deze stichting in het leven te roepen: https://www.pro-senectute.nl/over-ons/historie

Januari 1935 verloofd Sams oudste broer Eddy zich voor de tweede maal. Dit keer met Bea Westerman Holstijn.

Januari 1935 verschijnen de eerste krantenknipsels over de voorbereidingen van de olympische winterspelen die in 1936 in Garmisch Partenkirchen, Duitsalnd, zullen worden gehouden. Sam gaat daar met de discipline ‘bobslee’ aan meedoen en zoals gezegd, daar kom ik in een apart blog uitvoerig op terug.

Brand in Bloemendaal.

Maart 1935 woedt er een hevige brand in het kantoorpand van de firma E.Dunlop & Co in Bloemendaal.

Mei 1935 wordt het huis te koop gezet.

Februari 1936 vinden de olympisch winterspelen plaats en leuk is om vast te melden dat tijdens de opening van deze winterspelen de Nederlandse vlag werd gedragen door Sam Dunlop.

11 mei 1936 vindt dan daadwerkelijk het huwelijk plaats tussen Eddy Dunlop en Bea Westerman Holstijn.

Juli 1936 overlijdt een oudoom van Sam, 82 jaar oud. Het is een bekende man die enorm veel functies gehad heeft. Zijn naam was Gerard Coenraad Bernard Dunlop. Hij was jarenlang werkzaam bij de Shell en had ook vele maatschappelijke functies in zijn leven. Hij was de jongste broer van Sams grootvader Eduard Willem Dunlop.

September 1936 overlijdt de leider van de medische dienst van de Vierdaagse marsen in Nijmegen. Zoals al eerder vermeld deed Sam zes keer aan deze marsen mee. Hij is aanwezig bij de crematie in de hoedanigheid als medicus.

Definitieve vestiging in Leiden.

September 1937 vertrekt Sam officieel uit Bloemendaal en vestigt zich in Leiden.

Oktober 1937 overlijdt Sams andere oma, Anna Maria Mikkers. 83 jaar oud.

Het is januari 1938 en Sam slaagt voor het eerste gedeelte van zijn arts-examen.

Sam leert Auk kennen.

Begin 1938  gaat Sam naar Zwitserland, Melano. Daar wonen sinds kort zijn tante Queen en oom Jappe Bakker-Buurman van Vreeden. Queen is een zus van zijn moeder. Jappe heeft onlangs zijn dienstverband in Nederlands-Indië beëindigd en Queen en Jappe zijn daarna naar Melano verhuisd.
Ik schreef een blog over Tante Queen: Carolina Daniella Christina Buurman van Vreeden, zus van mijn grootmoeder

In Melano is op dat ogenblik ook Auk Reindersma op wintersport. Sam en Auk, mijn ouders hebben elkaar daar in Zwitserland leren kennen en allengs is deze ontmoeting op een relatie uitgelopen. Auk studeerde ook in Leiden. Zij deed daar Theologie.  Juli 1937 deed zij cadidaatsexamen en heeft daarna haar studie beëindigd. Daarna is zij voor enige tijd gaan werken in een tehuis in voor ‘gevallen meisjes’ aan het Lac de Neuchâtel, óók in Zwitserland.
Ik heb een blog geschreven over Auk in Zwitserland: Auk in Zwitserland

In de loop van 1938 en of 1939 wordt Sam ziek. Hij krijgt geelzucht en moet heel lang het bed houden. In die tijd gaat hij borduren. Heel fijn borduren. Hij is dat zijn hele leven blijven doen en heeft prachtige borduurwerken gemaakt. Bijvoorbeeld voor zijn kinderen en kleinkinderen maakte hij mooie dingen.
Toen mijn oudste broer Sam in 1942 net was geboren stuurde mijn moeder 2 fotootjes naar haar broer met achterop geschreven dat het kussen en het wandkleed door mijn vader Sam waren geborduurd.


Helaas heb ik over de geelzucht van mijn vader niets kunnen vinden op papier, dus dit verhaal is echt alleen uit mondelinge overlevering. Mocht ik ooit nog eens wat nadere informatie hierover krijgen dat voeg ik dat natuurlijk bij dit blog.

In Australië wordt in juli 1938 een Australië lijn van de K.N.I.L.M. geopend. Eddy Dunlop gaat hiervoor vliegen en gaat als één van de tweede bestuurders fungeren. Maart 1939 is Eddy bevorderd tot gezagvoerder.
In het volgende krantenartikel van 17 maart 1939 uit de  Provinciale Overijsselse en Zwolse courant staat een mooie beschrijving van een vlucht die Gezagvoerder Dunlop in februari maakte.

Juli 1939 loopt er weer een bulldogje van Sams vader weg. Ze wonen nu in Den Haag op de Statenlaan 22.

Wie weet was het wel dit hondje dat hier samen met zus Elly op de foto staat:

Een maand later slaagt Elly voor het examen M.O.Engels, zij is dan 21 jaar oud.

En datzelfde jaar slaagt Elly ook nog voor het examen Machineschrijven:

De verloving en het huwelijk.

Mei 1941 staat de huwelijksafkondiging van mijn ouders in de krant. Op 3 mei 1941 wordt het verlovingsfeest gevierd.

Over de verloving, het huwelijk en  de voorbereidingen zal ik een apart blog schrijven. Hierboven alvast een foto van de verloving.

Het huwelijk van Sam en Auk vind plaats op 26 juli 1941. Zij gaan wonen in de Hugo de Grootstraat 24a in Leiden.

Om dit blog af te sluiten een foto die ook in deze periode thuishoort van Elly Dunlop.


In deze verhalenreeks over mijn vader Samuel Johannes Cornelis Dunlop zijn dit de andere blogs:

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s