Van Koningsschool in Apeldoorn tot Laan van Meerdervoort in ’s-Gravenhage. Het levensverhaal van mijn overgrootvader Willem Buurman (van Vreeden) in foto’s en verhalen. 1864 – 1892. Deel 2

In april 1864 vertrekken Willem en Antonetta per schip naar Java. Oktober 1864 staat in Indische kranten dat Willem Buurman ter beschikking van de directeur van de kultures is gesteld als ambtenaar van de dienst van het Boschwezen.

1

Een maand later een bericht in de Javabode dat Willem geplaatst is in Rembang.
10 november 1865 bevalt Antonetta van een zoon. Deze zoon is overleden.
1867 verandert Willem van standplaats. De nieuwe standplaats wordt Pekalongan. Op 16 juli bevalt Antonetta van dochter Henriette Dora. 13 januari 1869 komt zoon Dirk Cornelis ter wereld, het gezin woont dan nog steeds in Pekalongan.

2. thetreasuremaps-1170x578

In de loop der jaren verandert Willem nogal eens van werkplek en hij klimt in rang steeds hogerop.
In 1874 vertrekt het gezin Buurman voor verlof naar Nederland. Ze wonen dan een poosje in Deventer.
Als de kinderen rond de 10 jaar zijn wordt er bij Willem en Antonetta een gouvernante/onderwijzeres aangesteld. Haar naam is Helena Carolina Schlutow. Zij zorgt voor de kinderen, geeft ze les en vaart regelmatig met ze naar allerlei verschillende plaatsen waar Willem Buurman werkzaam is.
Hieronder een passagierslijst waar te lezen is dat Helena Carolina Schlutow aan boord is van het stoomschip Conrad met 2 kinderen, de kinderen van Willem en Antonetta. Ook M.P.J. Dunlop (dat is Margaretha Petronella Johanna, dochter van Samuel Dunlop jr. en Margaretha Petronella Suringar) vaart op hetzelfde schip mee.

3

Op 29 januari 1881 staat de volgende advertentie in de Apeldoorsche courant:

4

In februari 1881 overlijdt Willems’ echtgenote Antonetta Susanna na een langdurig smartelijk lijden, zoals in de rouwadvertentie te lezen is. Ze wonen op dat moment in Tegal.

5. 1881 5-3 de locomotief

1881 5-3 de locomotief.

Willem blijft achter als weduwnaar met 2 kinderen, Henriette Dora, dan 14 jaar en zoon Dirk Cornelis die dan 12 jaar is.
Op 7 november van hetzelfde jaar 1881 hertrouwt Willem Buurman. Zijn bruid is Helena Carolina Schlutow, de gouvernante.

Helena Carolina Schlutow is de dochter van een zeekapitein, die in Greifswald in Pruisen is geboren. Zijn naam is Carel Daniel Christian Schlutow. In 1840 trouwt hij met de Nederlandse Helena Dammigh, die in Leeuwarden is geboren. Voor en na zijn huwelijk zijn er vele berichten in de kranten te vinden waarin zijn reizen op het schip Charlotte Caroline beschreven worden. Vaak vaart hij tussen Amsterdam en Stettin dat aan de Oostzee ligt, maar ook reizen naar het verre oosten komen voor. Hij vervoert allerlei producten, zoals graan en katoen enz.

6

Dochter Helena Carolina wordt in 1847 op 25 december in Amsterdam geboren.

7

Helena Carolina heeft 5 zussen en 1 broer. Twee van haar zussen komen regelmatig naar Indië als zij met Willem getrouwd is en kinderen krijgt.
De ouders van Helena Carolina overlijden in Antwerpen in 1863 en 1864. Helena is dan een jaar of 17. 1877 of 1878 vertrekt Helena naar Nederlandsch Indië. Ze is dan een jaar of 30. Ze gaat werken als gouvernante bij Willem en Antonetta Buurman. Vóór die tijd heeft zij een opleiding tot hulponderwijzeres gedaan en een cursus Frans en Engels.

Met Helena Carolina Schlutow krijgt Willem 4 kinderen.

In oktober 1881 wordt Willem verplaatst naar het district Semarang. Dat is een maand voordat hij met Helena Carolina in het huwelijk treedt.
Tijdens zijn werk als houtvester doet Willem veel aan houtvenduties. Die worden altijd in de krant aangekondigd.

8

December 1882 komt het eerste kind van Willem en Helena ter wereld, een zoon met de namen Willem Leendert.
In mei 1884 wordt aangekondigd dat de inspecteur van het Boschwezen in Batavia over enige tijd met pensioen zal gaan. Willem Buurman wordt genoemd als zijn opvolger.
Het tweede kind van Willem en Helena, een dochter, die naar haar moeder genoemd wordt en dus ook Helena Carolina heet wordt geboren in september 1884. Zij zal mijn grootmoeder worden. Blog over Helena Carolina:

Mijn oma Helena Carolina Dunlop-Buurman van Vreeden

9

In de tijd dat Helena Carolina wordt geboren werkt Willem Buurman in Semarang en is daar aangesloten bij de vrijmetselaarsloge ‘La constante et fidèle’. Op dat moment is hij al heel lang bij de vrijmetselarij betrokken. In Semarang verricht hij in dat verband veel sociaal werk voor de bevolking. De loge heeft een uitkeringsfonds. Van het bestuur van dit uitkeringsfonds in Willem de voorzitter.

10. Loge-Constante-et-Fidele-2
Het logegebouw in Semarang. La constante et Fidèle.

Ook zit Willem vanuit zijn werk in het Boschwezen in allerlei commissies, hij moet in die jaren een zeer drukbezet man zijn geweest. Naast zijn buitenwerk schrijft hij ook wel voor tijdschriften. Hier bijvoorbeeld een stukje in de krant over een artikel, geschreven door Willem Buurman in het tijdschrift voor Nijverheid en landbouw in november 1883:

Deze slideshow vereist JavaScript.

In de Indische kranten zijn bovendien stukken te lezen over verschillen van inzicht over hoe het bossenbeheer op Java aangepakt moet worden.
Het gaat wat te ver om al die kwesties hier in dit blog helemaal uit werken.
Hieronder een kort voorbeeld van zo’n kwestie:

12

  1. 1-2 De Locomotief.
Abraham Eduard Johaane Bruinsma
Abraham Eduard Johannes Bruinsma. In 1900 volgt hij Willem Buurman van Vreeden op als hoofdinspecteur.

In maart 1886 komt Carolina Daniella Christina Buurman ter wereld. Mijn tante Queen. Over haar heb ik een blog geschreven:

Carolina Daniella Christina Buurman van Vreeden, zus van mijn grootmoeder

Ook in maart van datzelfde jaar treedt Henriette Dora Buurman, Willems dochter uit zijn eerste huwelijk, in het huwelijk met Jan Ilcken

In 1887 wordt Willem Buurman inderdaad als inspecteur van het Boschwezen benoemd en verhuisd met zijn gezin naar Batavia. In Semarang wordt op grootse wijze afscheid genomen van Willem Buurman.
In 1888 vertrekt Willems zoon uit zijn eerste huwelijk, Dirk Cornelis Buurman, naar Nederland om te gaan studeren in Delft.
Op 28-01 1889 staat er weer een aardig stukje in het Bataviaasch Nieuwsblad:

13

6 januari 1890 overlijdt Derkje van Vreeden, Willem’s moeder.

Maart 1891 wordt het laatste kind van Willem en Helena geboren, een zoon dit keer. Zijn naam is Anton Albert Elize.
In november van datzelfde jaar dient Willem Buurman een request bij de Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië in om hem en zijn zes kinderen, twee kinderen uit zijn eerste huwelijk en vier uit zijn tweede, te vergunnen achter hun geslachtsnaam Buurman die van van Vreeden te voegen en zich alzo voortaan te noemen en te schrijven Buurman van Vreeden.

14
1891  11-07  Nederlandsche Staatscourant.

December 1891 staat er een bericht in de krant dat Willem als hoofdinspecteur van de koffiecultuur wordt aangesteld. Een functie die al 8 jaar geleden vacant is geraakt en nu weer ingesteld wordt.

15
1891  1-12. Soerabaijasch handelsblad.

Juni 1892 wordt beschikt dat het Willem en zijn vier minderjarige wettige kinderen is vergund om achter hun geslachtsnaam Buurman die van van Vreeden te voegen. Zijn twee kinderen uit zijn eerste huwelijk wordt dat niet vergund, zij zijn op dat moment meerderjarig. Van Vreeden was de naam van Willems’ moeder, Derkje van Vreeden.

16
1892  22-09  De Locomotief

In deel 3 het vervolg van dit verhaal over Willem Buurman van Vreeden.

Van Koningsschool in Apeldoorn tot Laan van Meerdervoort in ’s-Gravenhage. Het levensverhaal van mijn overgrootvader Willem Buurman (van Vreeden) in foto’s en verhalen. 1892 – 1906. Deel 3

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s