Hoofdstuk 1. De jaren in Groningen, 1877 – 1906

Kinderjaren.

Vrijdag 26 oktober 1877 wordt Willem Reindersma geboren inTolbert, gemeente Leek in de provincie Groningen. Zijn vader Reinder was agrariër in Tolbert en zijn moeder heette Aukjen. De meisjesnaam van moeder Aukjen was óók Reindersma, in de verte waren ze aan elkaar verwant.

1.

De ouders van Willem, Reinder en Aukjen Reindersma. Hier zijn ze al grootouders.

Reinder en Aukjen kregen zeven kinderen.
Willem was het vierde kind van Reinder en Aukjen. In 1871 werd de oudste dochter geboren, Joukjen. Joukjen trouwde met Roelf Siebinga.

16

Zij kregen een zoon, Johannes Siebinga. Over deze Johannes heb ik op deze site óók een blog geschreven:

Johannes Siebinga, huisarts in Opeinde (Friesland)

Joukjen Siebinga-Reindersma werd 100 jaar.
Na Joukjen werd Willems oudste broer Sake geboren. Drie jaar vóór Willem ter wereld kwam werd er een levenloos kind geboren.
Ná Willem nog drie kinderen. Twee zusjes, Kornelia en Mintje en als laatste in 1888 nog een levenloos kind.

2.

De boerderij in Tolbert waar Willem geboren werd.

In Tolbert bezocht Willem de lagere school.

3.

De lagere school in Tolbert.

Of Willem op deze foto staat is mij onbekend.
De Reindersma’s waren veelal Doopsgezind en in deze kerk in Tolbert ging Willem naar de kerk.

4.

Naar de kweekschool.

In de stad Groningen zat Willem van 1892 tot 1896 op de Kweekschool.

5.

De Kweekschool in Groningen.

Tijdens die opleiding kreeg Willem les van mensen die in later jaren bekend werden in onderwijskringen en daarbuiten. Bijvoorbeeld Lubbertus Leopold, die veel over Nederlandse Letterkunde heeft geschreven. Ook ik heb tijdens mijn middelbare schooltijd via zijn boek ‘Nederlandse Letterkunde’ met de literatuur van Nederland kennisgemaakt. Ook had hij les van Hinderick Scheepstra, Scheepstra schreef samen met Jan Ligthart de serie Ot en Sien. Met Jan Ligthart kreeg Willem in zijn latere onderwijsloopbaan in Den Haag nog intensief te maken.

Paardenhandelaar.

Zoals eerder gezegd was Willems vader agrariër. Ook handelde hij in paarden, in ‘het Nieuwblad van het Noorden‘ van 4 en 22 april 1852 vond ik daar nog een paar leuke advertenties die daarmee te maken hadden:

6.7.

Willems vader Reinder zat in de schoolcommissie van de school in Leek. In een krant van 1892 lees ik dat hij bij een vergadering aanwezig is van die commissie.
In 1895 zijn Willems ouders 25 jaar getrouwd. Willem zit dan op de Kweekschool en is 18 jaar.

8

In datzelfde jaar 1895, eind december staat er een verslag in ‘Het Nieuwsblad van het Noorden‘ over een voorstelling die door de toneelvereeniging ‘Vredewold’ in Tolbert in het café van kastelein K.D. Poll wordt gegeven. Apart genoemd wordt W. Reindersma die een voordracht houdt die zeer in de smaak valt bij het publiek.

Onderwijzer.

In 1896 haalt Willem zijn L.O.  akte aan de kweekschool en zijn eerste onderwijzersbaan krijgt hij in Paterswolde.
Een jaar later krijgt hij een andere baan. In de stad  Groningen.

Groningen is natuurlijk een eindje fietsen vanuit Tolbert, maar daar draait de jonge Willem zijn hand niet voor om.

9.

Op de fiets naar Groningen.

In 1898 slaagt Willem voor de hoofdakte.

10.

Hier zien we Willem Reindersma met één van de klassen waar hij les aan gaf op de lagere school. Rechts op de foto Willem, links is denk ik het hoofd der school.

Op de kweekschool in Groningen ontmoet Willem Rommert Casimir. De twee worden vrienden en zullen in hun verder leven veel, heel veel met elkaar optrekken. Ze vertrekken beide naar Den Haag en werken daar hun hele leven samen. Ook G. Postma zat in die tijd op de kweekschool in Groningen en was één van de vrienden van Willem. Postma ging ná de kweekschool biologie studeren en werd later leraar biologie en wiskunde aan de school waar Willem en Rommert werkten, het Nederlandsch lyceum waarover later veel meer.

11.

Willem Reindersma, Rommert Casimir en G.Postma.

Ook Willems oudste broer Sake gaat het onderwijs in. In maart 1900 doet hij examen aan de Rijkslandbouwwinterschool in Groningen. Hij legt dat examen af ‘met zeer goede uitslag’.

Nog een paar andere zaken.

Willems vader Reinder doet ook aan politiek. Hij staat in Tolbert op de kieslijst van de liberale kiesvereniging.

Augustus 1901 doet Willem mee aan een gymnasiaal staatsexamen tot toelating van de universiteit. Hij slaagt dan voor het A examen. Daarna doet hij aan de universiteit een aanvullend B examen. Vervolgens gaat hij in Groningen wis- en natuurkunde studeren.

In de staatscourant van 24 januari 1902 is te vinden dat Willem tot 1 januari 1904 wordt ontheven voor de militaire dienst. Ná die datum heb ik geen mededeling gevonden dat hij daarna wel in militaire dienst is gegaan.
Willem doet in september van dat jaar een natuurkundig examen en in 1905 doet hij candidaats examen wis- en natuurkunde aan de universiteit van Groningen.

Ontmoeting met Lefferdina Süthoff.

Ondertussen heeft Willem Lefferdina Süthoff ontmoet.

12.

Willem Reindersma en Lefferdina Süthoff, zij werd Dien genoemd.

Lefferdina heeft óók op de Kweekschool in de stad Groningen gezeten, zij zat enige klassen lager dan Willem.
Lefferdina werd op 26 augustus 1879 in Groningen geboren. Haar ouders, Aïko Süthoff en Heilke Dupree zijn beide in Ditzumerverlaat in Duitsland geboren niet ver over de grens van de provincie Groningen.

14.

Heilke Dupree en Aïko Süthoff.

Zij zijn na hun huwelijk in Groningen gaan wonen. Lefferdina was het zevende kind van Aïko en Heilke. Ze kregen negen kinderen.De eerste twee zoontjes zijn beide jong overleden. Daarna kwamen er twee meisjes en vervolgens een zoontje dat ook weer heel jong overleed.
Twee jaar voordat Lefferdina ter wereld kwam werd er een zoon geboren met dezelfde naam als het eerste overleden zoontje, Cornelius.
Na Lefferdina werd in 1882 Johannes Süthoff geboren. Deze Johannes trouwde twee maal. Zijn eerste vrouw heette Anna Amalie Margarethe Nielsen, zij was Deens en was niet heel lang getrouwd met Johannes, zij overleed op jonge leeftijd. Samen hadden zij een dochtertje. Daarna trouwde Johannes met de jongere zus van Anna, Frederikke Amalie Gjerulff Nielsen. Met haar kreeg hij twee zonen. Aan deze Johannes Süthoff zal ik ook nog een blog wijden op mijn familiewebsite.

In 1899 doet Lefferdina examen aan de Kweekschool van Groningen. In datzelfde jaar meldt zij zich aan voor een examen vrije- en orde oefeningen. Daarna gaat zij werken op een lagere school in Groningen.

In 1901 neemt Lefferdina een baan aan als onderwijzeres in Amsterdam en in 1905 lees ik in een krantenartikel dat Lefferdina tijdelijk handwerkles  les gaat geven op een school in Amsterdam.

13.

Lefferdina Süthoff met één van haar schoolklassen.

Op 21 december 1906 treden Willem en Lefferdina in het huwelijk.

Het vervolg is te lezen in hoofdstuk 2.

Hoofdstuk 2.. De eerste jaren in ’s Gravenhage, 1906 – 1916

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s