Voorstelronde

In dit verhaal ga ik eenendertig mensen aan u voorstellen. Mijn directe voorouders en ikzelf

portrettengalerij 2

Eenendertig mensen die ik verdeeld heb in de stromen waar ik het in mijn proloog al over had. Mijn vaderstroom en mijn moederstroom.
Ik ga een korte levensschets geven van de persoon waar het over gaat. Hoe verder terug in de tijd, hoe summierder die schets zal zijn. Op internet en in archieven is enorm veel te vinden, maar hoe langer geleden de mensen leefden hoe schaarser de informatie wordt.
Ik praat vanuit mijzelf, dus begin ik ook bij mezelf. Dan stel ik u mijn vader voor en ga in de voorstel ronde door met zijn voorouders. Daarna wend ik de blik naar mijn moeder en ga haar aan u voorstellen en vervolgens komen haar voorouders aan bod.

Helena Lefferdina Dunlop, mijn naam, mijn ouders noemden mij Heldine. 2 december 1947 mijn geboortedatum en mijn geboorteplaats is Soerabaja.
0040

Naar Nederland

Eind 1949 ging ik, samen met mijn ouders, mijn twee broers en mijn zus, die allemaal ouder waren dan ik, en die allemaal in Nederland waren geboren en in 1946 als kleine hummels samen met hun moeder naar Nederlands-Indië waren gekomen, naar Nederland.
Ik woonde in eerste instantie in Overveen, waar de familie na aankomst in Nederland even in een hotel verbleef. Daarna een appartement in Bloemendaal en al gauw hadden mijn ouders een huis in Haarlem gekocht.
Kleuterschool en lagere school genoot ik in Haarlem, de eerste drie jaren van de middelbare school bracht ik op eigen verzoek door op een kostschool in Vaals. De rest van de middelschare school bracht ik weer in Haarlem door.
Toen ik vijf jaar was werd ons hele gezin gezamenlijk katholiek, in de paasnacht van 1953. Nog net op tijd om in de eerste klas van de lagere school eerste heilige communie te doen.
Voor mijn vervolgstudie ging ik naar de Bibliotheekschool in Amsterdam. Drie jaar duurde die opleiding. De eerste 2 jaar werd men opgeleid tot assistent-bibliothecaris en het derde jaar specialiseerde ik mij tot jeugdbibliothecaris.
Mijn bibliotheekcarrière begon in de R.K. bibliotheek in Haarlem. Na een paar jaar vanuit een katholiek perspectief werken nam ik een baan aan in Castricum. Die bibliotheek viel onder de Provinciale Bibliotheek centrale Noord-Holland. Eind 1980 nam ik een baan aan bij de bibliotheek Nijmegen, hoofd jeugdzaken, de functie die ik bekleede veranderde een aantal keren, maar ik bleef daar tot 2005, toen kon ik vertrekken met een aangename regeling, omdat er bezuinigd moest worden.
In 1993 leerde ik Francien kennen, de vrouw waar ik nu al 25 jaar het leven mee deel.
In 2006, toen het vrije leven dan toch echt zou gaan beginnen maakte ik een ziekteproces mee, dat enige jaren duurde en mij niet in de koude kleren ging zitten. Er werd borstkanker geconstateerd en na een langdurig, maar gelukkig positief ziekte- en genezingsproces ben ik nu in 2018 beland en vul mijn leven met veel verschillende zaken, waarvan het navorsen van mijn familie er één is.

De stroom van mijn vader

Mijn vader

Ik vaar een stukje verder stroomopwaarts, naar mijn vader.
Samuel Johannes Cornelis Dunlop, Sam. Geboren 25 december1908 in Batavia. De tweede zoon van zijn ouders. Toen hij twaalf jaar was ging hij, met zijn oudere broer Eddy naar Nederland om daar de middelbare school te bezoeken en daarna te gaan studeren. De studie was geneeskunde en de specialisatie was arts bacterioloog.
Een jonge sportieveling, die veel hockeyde, naar wintersport ging en in 1936 aan de olympische winterspelen meedeed met de discipline bobsleeën.
In 1941 met Aukje getrouwd, in laboratoria gewerkt, als laatste in 1945 in een laboratorium in Velp en helaas aan het eind van de oorlog daar in Velp helemaal geen laboratorium meer, geconfisqueerd door de Duitsers. Wat nu te doen…. hij ging in 1945 alleen naar Nederlands-Indië, zijn vrouw liet hij achter in Nederland, met 2 kleine jongens en een kind op komst. Zij kwam in 1946 ook die kant op, mèt die twee kleine jongens en een pasgeboren kleine baby, mijn zus.

Na enige niet helemaal gelukte pogingen om goed aan de slag te komen daar in dat verre Indië werd hij marine officier en ging aan de slag als marine arts. Dat was maar kort, in 1949 vertrok hij met z’n gezin naar Nederland, waar hij nog even werkzaam bleef als arts in het marine hospitaal, en toen de marine verliet en in Den Haag in het Westeinde ziekenhuis aan de slag gegaan. In 1955 werd nog een zoon geboren.  Op 65 jarige leeftijd begon hij met een nieuwe baan, in Goes, bij een streeklaboratorium aldaar. Helaas werd toen ook longkanker bij hem geconstateerd en 3 jaar later, in 1977, overleed hij, 68 jaar oud. 

De vader van mijn vader

Een steiger verder meer ik aan bij de vader van mijn vader:
Eduard Willem Dunlop. Geboren in 1881 op 16 juni. De geboorteplaats was Batavia. Hij verloor zijn vader toen hij 9 jaar was en ging met zijn moeder en zijn twee jongere broers naar Nederland. Ze woonden eerst met z’n vieren in Nijmegen en verhuisden later naar Velp.
In 1902 gaat E.W. weer terug naar Indië en gaat werken in de handelsonderneming, die in 1878 door zijn vader is opgezet. Enige jaren later neemt hij de leiding van deze handelsonderneming over. Rond 1924  koopt Eduard Willem een groot huis in Bloemendaal. Daar gaat hij met z’n gezin wonen en van daaruit geeft hij leiding aan dehandelsonderneming in Indië.
In 1942 overleed hij in Den Haag.

De moeder van mijn vader

Vlak naast E.W.Dunlop komen we zijn vrouw tegen, de moeder van mijn vader. In 1884 op 12 september geboren in Semarang als Helena Carolina Buurman. Toen zij 8 jaar was werd haar achternaam uitgebreid met de naam van Vreeden. Dat gold ook voor haar vader, moeder, twee broers en één zus.
In 1905 trouwde zij met E.W. Dunlop en samen woonden zij in de wijk Weltevreden in Batavia. 1906 kwam hun eerste zoon Eduard Willem Dunlop ter wereld. In 1908 nog een zoon, Samuel Johannes Cornelis, Sam. 1919 kwam hun dochter ter wereld en twee jaar later nog een zoon. Samen met haar echtgenoot gaat ook zij rond 1924 naar Nederland en daar brengen ze samen de vier kinderen groot. Als haar echtgenoot in 1942 is overleden zijn haar twee oudste kinderen getrouwd en heeft ze twee kleinzonen. Zij woonde op diverse plekken in Nederland, Den Haag, Scheveningen, Lochem en in 1973 overleed zij. Op dat moment woonde ze in een bejaardenhuis in Den Haag. Haar naam
was toen Helena Carolina Dunlop-Buurman van Vreeden.

De vader van mijn grootvader Dunlop

Ik peddel een stukje verder en kom daar wéér een Eduard Willem Dunlop tegen. De vader van de hierboven beschreven Dunlop met dezelfde voornamen. Deze Eduard werd geboren in 1853 op 6 januari. Zijn geboorteplaats was Rotterdam. Hij kwam uit een groot gezin en een aantal van zijn broers en zussen vertrokken van Rotterdam naar Indië. Toen Eduard 20 jaar was zette hij een advertentie in de krant.advertentie Eduard DunlopEn vertrok. Al heel snel kwam hij zijn toekomstige vrouw tegen, Anna Maria Mikkers, die niet lang daarvoor als onderwijzeres naar Nederlands-Indië was gekomen. In 1980 trouwden zij en kregen 3 zonen. In 1978 richtte Eduard de Handelsonderneming E. Dunlop & Co op. Helaas, in 1890 overleed Eduard in Buitenzorg, even buiten Batavia, plotseling aan een hartaanval, 37 jaar oud, zijn vrouw achterlatend met 3 kleine jongens. Hij werd begraven in Indië.

De moeder van mijn grootvader Dunlop

Niet ver bij Eduard Willem vandaan kom ik zijn vrouw tegen, Anna Maria Mikkers.
Zij werd geboren in 1854 op 16 juni. Haar geboorteplaats was Haarlem.
Toen Anna Maria Mikkers nog erg jong was stierven haar ouders vrij snel achter elkaar. Zij bleef met haar broers en zussen achter en alle kinderen werden opgenomen in het doopsgezinde weeshuis in Haarlem. DSC01443 - kopie (2)
Anna Maria, haar roepnaam was Maria, bleek een oppassend en leergierig weeskind te zijn en kreeg als voorrecht een onderwijzeressen opleiding te mogen doen en na afronding uitgezonden te worden naar Nederlands-Indië. Dat vertrek vond plaats in 1877 en zoals bij de beschrijving van Eduard al bleek kwamen deze twee jongelieden elkaar daar tegen en trouwden in 1880. Toen Eduard in 1890 plotseling overleed, ging zij met haar 3 jonge zonen naar Nederland. Zijn woonde in Nijmegen, in Arnhem,  in Velp en in Den Haag. Toen haar kleinzoon Sam (mijn vader) vanuit Indië naar Nederland kwam heeft hij enige tijd bij zijn grootmoeder in huis gewoond.
Anna Maria overleed op 83 jarige leeftijd in 1937. Zij woonde toen in Den Haag.

De vader van mijn grootmoeder Dunlop

Ik vaar naar de volgende steiger en kom daar de vader van mijn grootmoeder tegen. Hij wordt geboren in 1841 op 9 juli in Apeldoorn. Nadat hij de Koningsschool in Apeldoorn bezocht had ging hij als 15 jarige jongen naar de Landhuishoudkundige school in Groningen en deed daar in 1860 eindexamen. Daarna wordt hij nog in de gelegenheid gesteld om in Karslruhe in Duitsland een opleiding in de tropische bosbouw te doen. In 1864 vertrekt hij naar Nederlands-Indië om daar als ambtenaar in dienst van het boschweezen op Java te gaan werken.
Voordat hij naar Indië vertrekt, hij is dan 22 jaar, trouwt hij met de 27 jarige Antonetta Susanna Raland uit Deventer , een dochter van een meesterbakker en traiteur, die ook Hofleverancier is.
Meteen na hun huwelijk vertrekt het paar naar IndIë.
Al snel krijgen zij daar 2 kinderen, een dochter en een zoon. Voor de kinderen wordt een onderwijzeres/kinderneisje in dienst genomen, Helena Carolina Schlutow is haar naam.
In 1881 overlijdt Antonetta Susanna jong, ze was al langdurig ziek.
In november van datzelfde jaar1881 trouwt Willem Buurman met Helena Caroline Schlutow, voormalig kindermeisje. Zij krijgen vrij snel achter elkaar 4 kinderen, waarvan Helena Carolina, mijn oma, er één is.
Voor Willem Buurman is een mooie carrière weggelegd, die uiteindelijk in 1897 uitmondt in hoofdinspecteur van het Boschwezen op Java. In 1898 krijgt hij een Koninklijke onderscheiding, Ridder in de orde van Oranje-Nassau. Ondertussen is zijn achternaam en die van zijn vrouw en de kinderen uit het tweede huwelijk uitgebreid naar Buurman van Vreeden. In 1891 heeft Willem het verzoek tot naamswijziging voor hemzelf en al zijn kinderen aangevraagd. Zijn verzoek bestond eruit dat hij de naam van zijn moeder, van Vreeden, bij zijn achternaam gevoegd wilde hebben. In 1892 werd dit verzoek ingewilligd. Hijzelf, zijn vrouw Helena Carolina Schlutow en zijn vier minderjarige kinderen uit het tweede huwelijk kregen toestemming de naam Buurman van Vreeden te voeren. De 2 kinderen uit zijn eerste huwelijk, die al meerderjarig waren kregen die toestemming niet.
In 1906 is hij Den Haag overleden.


willem Buurman
De moeder van mijn grootmoeder Dunlop

En nu door naar Helena Carolina Schlutow, de moeder van mijn vaders moeder. Zij werd geboren op 25 december 1847 in Amsterdam. Haar vader was een Pruisische zeekapitein. Zij werd opgeleid tot hulponderwijzeres en is, toen zij de opleiding afgerond had naar Nederlands-Indië gegaan en daar in dienst gekomen van Willem en Antonetta Susanna Buurman als onderwijzeres en kindermeisje.
In 1881 is zij na het overlijden van Antonetta Susanna met Willem Buurman getrouwd en samen hebben zij 4 kinderen gekregen.
1 mei 1926 overleed zij. Zij woonde toen in Bloemendaal bij haar dochter, mijn oma, enschoonzoon.

Overgrootouders Dunlop kant

Ik vaar nog een klein eindje door en leg daar aan en maak kennis met acht mensen, de volgende generatie.
Samuel Dunlop, de vader van Eduard Willem I. Hij werd geboren in Rotterdam in 1808 en was getrouwd met Margaretha Petronella Jacoba Suringar, de moeder van Eduard Willem. Zij werd geboren in Leeuwarden in 1818. Samuel overleed in 1869 in Rotterdam en zijn vrouw in 1883, ook in Rotterdam.
Johannes Cornelis Mikkers, vader van de moeder van Eduard Willem 1. Hij werd geboren in Haarlem in 1817, was getrouwd met Frederica Lemmermans, geboren 1817. Zij overleden vrij snel achter  elkaar, achterlatend 8 kinderen, die allen in het weeshuis in Haarlem werden opgenomen. Johannes Cornelis overleed in 1857 en zijn vrouw Frederica in 1861.

Cornelis Johannes Buurman, geboren in Apeldoorn in 1806. In 1841 nam hij Willem Buurman als zoon aan. Zijn vrouw Dirksje van Vreeden werd ook in Apeldoorn geboren in 1812. Dirksje werkte op het Loo.
Zij overleden beide in Apeldoorn. Cornelis Johannes in 1871 en Dirksje in 1890.

Als laatste kom ik tegen, Carel Daniel Christian Schlutow, de vader van Helena Carolina, moeder van mijn  grootmoeder. Hij werd geboren in Greifswald in Pruisen, was zeekapitein en zijn geboortejaar was 1806. Hij was getrouwd met Helena Dammigh, geboren in Leeuwarden in 1814. Zij overleden beide in Antwerpen, Carel in 1864 en Helena in 1863.

De stroom van mijn moeder

Ik vaar weer stroomafwaarts, terug naar mijn beginpunt en begeef mij met mijn bootje  naar de moederstroom. 

Mijn moeder

Daar kom ik natuurlijk eerst mijn moeder tegen. Zij werd in 1912 in Den Haag geboren, op 24 oktober. Omdat haar vader een aantal maal een andere baan kreeg verhuisde ze als jong kind naar Rotterdam. Als Aukje toe is aan de middelbare school is haar vader rector van het Nederlands Lyceum aldaar geworden en komt ze bij hem op school.
IMG_20170918_0005
Ná de middelbare school in 1933 gaat ze naar de universiteit Leiden om daar  theologie te gaan studeren. Tot het kandidaats gaat dat prima, daarna stopt ze met de studie en gaat in 1937 weer terug naar Den Haag. Ze werkt op een paar plaatsen, een uitgeverij en ook vind ze werk in een tehuis voor gevallen meisjes in Zwitserland. In 1941 trouwt ze met Samuel Johannes Cornelis Dunlop. In 1942 wordt de eerste zoon geboren. Er volgen daarna nog 4 kinderen.
In 2005 is ze overleden. In Den Haag, in verpleeghuis de Strijp.

De vader van mijn moeder

Ik vaar  een generatie verder en kom daar tegen:
De vader van mijn moeder, Willem Reindersma in 1877 geboren in Tolbert; gemeente Leek in de provincie Groningen. Hij bezoekt in Groningen de kweekschool en in april 1886 slaagt hij voor zijn examen en  krijgt in mei zijn eerste onderwijzersbaan in Paterswolde. In 1898 haalt Willem zijn hoofdakte. In 1901 doet hij staatsexamen om te kunnen gaan studeren aan de universiteit. In 1905 haalt hij zijn kandidaatsexamen wis- en natuurkunde aan de universiteit van Groningen en in 1910 studeert hij af en doet doctoraal examen.
opa en oma reindersmaIn 1906 trouwt hij met Lefferdina Suthoff. Zij krijgen 3 kinderen, mijn moeder is er één van.

Willem Reindersma is zijn hele werkend leven bij het onderwijs betrokken geweest. Respectievelijk was hij onderwijzer op een lagere school, leraar op het Nederlands lyceum in Den Haag. Directeur van de H.B.S afdeling van het Nederlands lyceum,  directeur van de kweekschool in Rotterdam om daarna weer terug te keren naar den Haag, waar hij tot zijn dood rector van het Nederlands lyceum was.

Hij overleed in 1946 in Den Haag.

De moeder van mijn moeder

Naast Willem Reindersma zie ik Lefferdina Suthoff, zijn echtgenote en moeder van mijn moeder. Zij werd geboren in Groningen op 26 augustus 1879.
Ook zij bezocht de kweekschool en deed daarnaast een opleiding om handwerken te geven. Zoals hierboven al gezegd trouwde zij in 1906 met Willem Reindersma en heeft hem in zijn werk altijd stevig ondersteund. In 1960 overleed zij in Almelo.

De vader van mijn grootvader Reindersma

Na even varen kom ik terecht bij de volgende generatie.
Reinder Reindersma geboren op 21 juli in 1847. Hij is agrariër, houdt koeien en stieren en bied die zo nu en dan ter dekking aan.
Hij is de vader van Willem Reinderma. In 1870 trouwt hij met Aukjen Reindersma. In 1933 overlijdt hij in Marum.

De moeder van mijn grootvader Reindersma

Naast Reinder Reindersma is Aukjen Reindersma te vinden. Zij is geboren in Dragten op 18 juni 1848. Dat zij een gelukkig huwelijk met Reinder had is door de overlevering wel bekend. In mei 1925 staat er in de krant een advertentie waarin gewag wordt gemaakt van een 55 jarige echtvereeniging.

25 jaar huwelijk Reinder en Aukje ReindersmaZij overleed in 1927  in Marum

De vader van mijn grootmoeder Reindersma

En nu door naar de ouders van Lefferdina Suthoff.
Vader Suthoff heet Aiko, werd geboren in 1840 op 12 april in Ditzumerverlaat. Een plaatsje net over de grens bij Groningen in Oost Friesland.

De vader van mijn grootmoeder Reindersma

Aiko was timmerman en trouwde met Heilke Dupree, die ook in Ditzumerverlaat werd geboren, in 1842, op 27 oktober. Ook over Heilke Dupree is niet veel bekend. Zij trouwde zoals gezegd met Aiko Suthoff. Ze overleed op 25 okt 1919 in Groningen.

Overgrootouders Reindersma kant.

En nu, tenslotte, nog een klein eindje varen en we arriveren bij de oudste generatie van Reindersma en Suthoff.
Sake Willems Reindersma, geboren in 1807 is de vader van Reinder Reindersma. In 1834 trouwt hij met Cornelia Tjibbes Hartmans. Hij overlijdt in 1887 in Opsterland. Zijn vrouw Cornelia Tjibbes Hartmans wordt geboren in 1812, trouwt in 1834 met Sake Willems Reindersma en overlijdt in 1865.

De moeder van Reinder Reindersma, Aukjen Reindersma heeft natuurlijk ook ouders. Haar vader Sake Sietzes Reindersma werd geboren in 1919 in Drachten. In 1843 trouwde hij met Joukjen Wobbe Rinsema.. Hij overleed in 1885 in Marum. Joukjen overleed in1891.

Daarna de laatste kennismaking, de ouders van Aiko Suthoff en Heilke Dupree.
De vader van Aiko Suthoff heet Leffert Peters Suthoff. .Hij werd geboren in 1801 en overleed in 1856.
De moeder van Aiko is Anna Jans van Loo, geboren in 1808 in Ditzumer Hammrich in Oost-Friesland en overleden in 1848.

Cornelius  Dupree is de vader van Heilke Dupree. Hij werd geboren in 1798 in Ditzumer Hammrich, trad in 1822 in het huwelijk met Heilke Weerts Penning. Hij was meesterbakker. Hij overleed in 1868.
Haar moeder, Heilke Weerts Penning. Geboren in 1801 en overleden op een onbekende datum.

Weer terug naar het begin

Ik draai de boot om en ga weer terug naar de plek waar ik vandaan kwam.
Sommige van de voorgaande mensen spreken mij bijzonder aan. Die zal ik in de komende hoofdstukken nader beschrijven.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s